Achmea claimt doorbraak patiëntenstop voor transgenders

De sleutel tot de opheffing van de patiëntenstop voor transgenders lag grotendeels bij zorgverzekeraar Achmea. Naar aanleiding van een gesprek dat VUmc met Achmea had, kwamen alle betrokken partijen snel tot een oplossing, aldus de zorgverzekeraar in gesprek met Loep.

 Martin van Hemert

In het persbericht van het VUmc dat 23 mei verscheen, werd kort uitgelegd hoe alle partijen tot een overeenkomst zijn gekomen. Er is te lezen dat zorgverzekeraars Achmea, Multizorg, VGZ, CZ en Menzis een overeenkomst sluiten over de financiering van de genderzorg voor zowel 2014 als daarna. De zorgverzekeraars lieten VUmc weten dat genderzorg wettelijk verzekerde zorg is en dat VUmc een project moet opstarten om genderzorg beter te verspreiden.

Wat echter niet in het bericht naar voren komt, is de specifieke rol van zorgverzekeraar Achmea. Deze zorgverzekeraar is samen met VGZ het meest invloedrijk geweest in de gesprekken met VUmc. Achmea claimt zelfs de doorbraak voor de opheffing van de patiëntenstop te hebben geforceerd. “We zijn de eerste geweest die in gesprek gingen met VUmc. Daarop volgden de andere zorgverzekeraars. Het afrondende gesprek vond plaats in de week voordat de stop daadwerkelijk werd opgeheven”, aldus Christine Rompa, persvoorlichter bij Achmea.

In dat gesprek werd onder andere afgesproken dat VUmc open kaart zou spelen op financieel gebied. “Achmea was geïnteresseerd in de cijfers die VUmc ons kon overleggen. Wij hadden namelijk al duidelijk gemaakt wat onze plannen voor de toekomst zijn. Door de lange wachtlijst hebben we geadviseerd om de kennis over genderzorg over verschillende ziekenhuizen te verspreiden. Daar ging VUmc mee akkoord. We waren er al met al snel uit.” Een andere afspraak tussen de zorgverzekeraars en VUmc betreft de financiering op lange termijn. Een volledig traject voor transgenders duurt namelijk zo’n zes jaar. Jan Hol, persvoorlichter van VUmc legt duidelijk uit wat er veranderd is ten opzichte van de eerdere situatie: “Zorgverzekeraars zijn gewend om met ziekenhuizen financiële afspraken voor een jaar te maken. Wanneer een patiënt nu wordt toegelaten op de wachtlijst dan vergoedt de verzekering de zorg voor maximaal zes jaar. Het is nu dus een meerjarenfinanciering en juist dat is de doorbraak.”

(Voor meer informatie van het VUmc over de opheffing van de patiëntenstop: zie Geld was enige reden patiëntenstop transgenders VUmc)